Tjakke's Naali/Musti

Reg. nr: SE31393/2012

Født: 12.04.2012

HD: A

Øyelysing: Fri

Prcd-PRA: Fri gjennom foreldre

 

Mor:  Tjakke's Cajva S65687/2009    Far: N UCH NORDJV-10 Lapplunas Agas Aske NO45390/09

 

farfar oldefar 
S28390/2007
Månsagans Alvar

HD: A
N11868/00 Lapsketunets A Caro HD: A
oldemor
S25493/2002 Tuulenkuun Cuunvarjo HD: B
farmor oldefar 
S37552/2006
Fjällfarmens Oidi

HD: A
S24436/97 Fjällfarmens Bonjo
oldemor
S10769/2004 Fjällfarmens Keewah HD: B
mormor oldefar
S19236/2005
Tjakke's Ustib

HD: B
S30954/2002 Raigaladei Sökaren HD: A
oldemor
S15986/99 Tjakke's Sielka HD: A
morfar  oldefar
S64179/2007
Tjakke's Loika

HD: B
S41791/2002 Raiddokas Yskä HD: B
oldemor
S59206/2002 Tjakke's Iiris HD: A

 

Musti med sin datter Àrbbola's Herlige Hira juni 2017

Musti mars 2015