U kullet

Mor: Black Blossom Lady Marian S45914/2006              Far: Black Blossom Sir Vismo S44854/2007
 
Navn Regnr Kjønn HD AD Prcd
 PRA
Øyne Utstilling kull
Arbbola's Uber Gizmo NO57003/09 H B     Katarakt (ikke medfødt): Påvist
Cortical
VG.AK 2.AKK 1
Arbbola's Unik NO57005/09 T            
Arbbola's Uno NO57004/09 H B     uten anmerkning 2 X CERT 2 avlivet pågrunn av epilepsi